Przejdź do treści

Niemal zawsze za realizacją każdego projektu stoi zespół ludzi. Również w przypadku Broadcasting from the Forgotten European Borderlands: Carpathian Watershed in the Polyphony of Voices wokół projektu zebrała się grupa specjalistów – antropologów społeczno-kulturowych nie tylko doświadczonych w badaniach w Europie Środkowej, ale także zajmujących się fotografią czy fieldrecordingiem. Przedstawiamy Wam zatem nasz zespół, który realizował projekt związany z pamięcią u stóp karpackiego wododziału.

Tomasz Kosiek

pomysłodawca projektu

Antropolog społeczno-kulturowy, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Etnograficzne badania terenowe prowadził w Ukrainie, Rumunii i Polsce. Badawczo koncentruje się nad problemami tożsamości etnicznej, pamięci społecznej i procesów społeczno-kulturowych na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie realizuje projekty dotyczące migracji ukraińskiej w Polsce, a także strategii ekonomicznych w małych wspólnotach lokalnych z Karpat Wschodnich. Jest współzałożycielem kolektywu WododziaTV, jak również głównym pomysłodawcą prezentowanego projektu oraz autorem fotografii i fieldrecordingu. E-mail: tkosiek@ur.edu.pl

Robert Rydzewski

Antropolog społeczny, badacz migracji, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Centrum Badań Migracyjnych UAM. W 2020 obronił doktorat pt. „Kryzys uchodźczy” – antropologiczne studium przypadku serbskiej części zachodniego szlaku bałkańskiego. Wolontariusz w organizacjach pro-migranckich. Autor tekstów naukowych i prasowych oraz reportaży radiowych na temat migracji i europejskiego reżimu migracyjnego. W projekcie zajmował się edycją nagrań audio.

Michał Sita

Michał Sita – fotograf dokumentalista, kurator. W Instytucie Antropologii i Etnologii UAM pracuje nad doktoratem dotyczącym społecznych sposobów używania przeszłości we współczesnej Polsce. Współautor publikacji analizującej międzywojenne fotografie zoologiczne Wiesława Rakowskiego, autor książek „Củ Chi Tunnels Restoration Report” (Fotograficzna Publikacja Roku 2020) oraz „Historii Polski zeszyt ćwiczeń vol. 1”, stanowiącej wizualny komentarz do badań etnograficznych prowadzonych aktualnie w Murowanej Goślinie.

Ignacy Jóźwiak

Ignacy Jóźwiak – socjolog i antropolog społeczny (etnolog), pracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się migracjami pracowniczymi w Europie Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem migracji z Ukrainy), zjawiskami transnarodowości i translokalności oraz tematyką mniejszości etnicznych. Interesują go również granice państwowe i pogranicza. Mieszka w Warszawie, ale jego myśli często wędrują ku Karpatom. Współzałożyciel kolektywu WododziałTV i pomysłodawca jego nazwy.

Kamila Fiałkowska

Kamila Fiałkowska – socjolożka migracji, pracuje w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na emigracji z Polski, w szczególności sezonowych migracjach z Polski do Niemiec i migracji poakcesyjnej do Wielkiej Brytanii. Interesuje się relacjami i praktykami genderowymi, procesami budowania tożsamości narodowych i związanych z płcią kulturową oraz metodami jakościowych badań społecznych. Wyciągnęła WododziałTV na szlaki Świdowca i Połoniny Krasnej w Ukraińskich Karpatach.