Przejdź do treści

Na jednym ze szczytów karpackiego wododziału w Beskidach Wschodnich...

Na jednym ze szczytów karpackiego wododziału w Beskidach Wschodnich...

Na jednym ze szczytów karpackiego wododziału w Beskidach Wschodnich...

Prezentowane materiały fotograficzny, audio i video zostały zebrane w ramach projektu

Broadcasting from the Forgotten European Borderlands: Carpathian Watershed in the Polyphony of Voices.

Pogranicza państw narodowych wokół karpackiego wododziału stanowią przestrzenie nachodzących na siebie różnych interpretacji przeszłości i polityk pamięci. Miejscami pamięci są zarówno same granice, jak i ich nasycone narodową symboliką i upamiętnieniami przygraniczne krajobrazy (borderscapes). W skutek przesunięć granic, migracji, przemytu, relacji matrymonialnych pamięć na pograniczach cechuje się swoistą polifonicznością.

Opowiedzieć ten świat można tylko w sposób polifoniczny

więcej o projekcie