Prejsť na obsah

Na jednom z vrcholov vo Východných Beskydách...

Na jednom z vrcholov vo Východných Beskydách...

Na jednom z vrcholov vo Východných Beskydách...

Prezentované fotografické, audio aj video materiály boli zhromaždené v rámci projektu

Broadcasting from the Forgotten European Borderlands: Carpathian Watershed in the Polyphony of Voices.

Pohraničné územia národných štátov v oblasti okolo karpatského rozvodia sú priestorom, ktorý prekrýva interpretáciu minulosti s politickou pamäťou. Miestami pamäte sú ako samotné hranice, tak aj ich hraničná krajina presýtená národnou symbolikou a pamiatkou (borderscapes). V dôsledku presúvania hraníc, migrácie, prevádzačstva a manželských vzťahov sa pamäť v pohraničí charakterizuje polyfóniou.

rozprávanie o tejto oblasti možno pojať iba polyfónne

więcej o projekcie